31 พ.ค. 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับประชาชนชาวตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มอบหน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ แก่โรงเรียนบ้านแป้นสามัคีราษฎร์บำรุง และฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19

129957